Arrangörsstöd

Tack vare stöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd har Riksteatern Västerbotten möjlighet att kompensera delar av de fria teaterkompaniernas turnékostnader i form av resa och logi som uppkommer för scenkonstarrangörer i Västerbottens län.

Arrangören väljer via rekommenderat utbud eller i samråd med konsulenten den repertoar som är intressant.  Arrangör och producent har dialogen kring arrangemanget samt är avtalsparter. Byggs en turné kring föreställningen kan den subventioneras med regionala medel.

Observera att vi rekommenderar följande ersättningsnivåer för turnéproduktion:
Reseersättning: max 35kr/mil för personbil och max 60kr/mil för större fordon.
Traktamente: 230kr/dag, 115kr/halvdag enligt skatteverkets rekommendationer.

REGLER FÖR ARRANGÖRSSTÖD

  • Arrangörsbidrag söks hos Riksteatern Västerbotten och kan sökas av Teaterföreningar, barnkulturgrupper, barnkultursamordnare och andra lokalt verksamma teaterarrangörer i Västerbotten.
  • Föreställningen ska finnas upptagen i utbudskatalogen Scenkonstinorr.se och /eller kunna påvisa turnéunderlag på minst tre arrangörer i länet
  • Arrangörsstöd kan sökas för föreställningar med fria professionella teatrar/utövare (anslutna till den nationella organisationen Teatercentrum).
  • Arrangörsstödet kan INTE sökas för föreställningar från länsteatrar eller Riksteater.
  • Stödet täcker förlust och utgår med max 5000kr per föreställningsdag samt ytterligare 1000kr för mer än en föreställningsdag.
  • Subventionen gäller kostnader för producentens resa och logi. (OBS! Inte föreställningspris!)
  • Arrangörsstödet betalas ut löpande under vår och höst. Sista ansökningsdag för pågående säsong är 12 december samt 12 juni. Eftersom anslagssumman är fast kan vi inte garantera att det finns pengar kvar till föreställningar sent på säsongen.
  • Urval: Arrangörer i länets mindre befolkningstäta kommuner prioriteras vid en valsituation. Då vi eftersträvar en spridning över länet beviljas varje arrangör max tre ansökningar per år.

Turnékontrakt eller faktura med resa, logi och traktamente samt publikredovisning ska bifogas ansökan.

Arrangörsstöd: ladda ner ansökningsblankett i word.

OBS! riksteatern Västerbotten gör en särskild satsning för att stötta arrangörer som gör offentliga föreställningar för ung publik. Läs mer om detta här!