Barnkulturarrangörer – utbud

Barnkonventionen Artikel 31:2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.
OBS! Förkovra er gärna i Barnombudsmannens skrift Barn och ungas rätt till kultur!

 

Västerbottens scenkonst för barn och unga

Västerbottens 15 kommuner har barnkultursamordnare och barnkulturgrupper som sammanställer ett blandat kulturutbud för barn och unga i kommunen. Riksteatern Västerbotten arbetar för att förmedla ett teaterutbud till dessa med bra kvalité och för alla åldrar. Detta arbetet görs främst via webbkatalogen Scenkonst i norr som är ett samarbete mellan riksteaterkonsulenterna i de fyra norrlänen.

Utbudssidan underlättar arrangörens val av föreställning, erbjuder en viss resesubvention och främjar möjligheten till ordentliga turnéer för de utvalda föreställningarna. Här finns ett urval av turnébara föreställningar som är intresserade av att komma till Västerbotten och angränsande län och spela. Pris, målgrupp, tema och storlek, förhoppningsvis hittar du något som passar. Valet att boka görs av dig som arrangör och du kan göra detta direkt på sidan så kontaktar producenten dig. Föreställningarna har en mindre subvention för resa och logi som du som arrangör kan söka via arrangörsstödet. Kontakta oss gärna för mer information.

www.scenkonstinorr.se

Direktkontakt till länsteaterkonsulent för barn och unga:
inger.holmberg@riksteatern.se
Tel: 070-371 25 85

För kontakt med länets barnkultursamordnare på kommunerna förmedlar vi gärna kontakten!

OBS! Du kan som arrangör även registrera dig på www.scenkonstportalen.se där du hittar ett utbud för hela landet. Registrera dig, ange sökord och botanisera bland landets föreställningar!

I Västerbotten samordnas barn- och ungkulturen i länet i barn- och ungkulturgruppen BUNGK. Läs mer om BUNGK >

Tar du emot teater i skolan? Läs mer om Skapande Skola i Västerbotten här. Här har vi också samlat några tips för dig som är barnkultursamordnare.