Information för barnkulturarrangörer

Barnkonventionen Artikel 31:2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

OBS! Förkovra er gärna i Barnombudsmannens skrift Barn och ungas rätt till kultur!

Utbud via Scenkonst i norr

Västerbottens 15 kommuner har barnkultursamordnare och barnkulturgrupper som sammanställer ett blandat kulturutbud för barn och unga i kommunen. Riksteatern Västerbotten arbetar för att förmedla ett teaterutbud till dessa med bra kvalité och för alla åldrar. Detta arbetet görs främst via webbkatalogen Scenkonst i norr som är ett samarbete mellan riksteaterkonsulenterna i de fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/ Härjedalen och Västernorrland.

Utbudssidan underlättar arrangörens val av föreställning, erbjuder en viss resesubvention och främjar möjligheten till ordentliga turnéer för de utvalda föreställningarna. Här finns ett urval av turnébara föreställningar som är intresserade av att komma till Västerbotten och angränsande län och spela. Pris, målgrupp, tema och storlek, förhoppningsvis hittar du något som passar. Valet att boka görs av dig som arrangör och du kan göra detta direkt på sidan så kontaktar producenten dig.

Subventioner för arrangörer

Föreställningarna har en mindre subvention för resa och logi som du som arrangör kan söka via arrangörsstödet. Vi har även under 2018 ett förmånligt Särskilt arrangörsstöd för ung publik som gäller offentliga föreställningar. Via länkarna hittar du ansökningsunderlag och kriterier,  kontakta oss gärna för frågor och förhandsanmälan.

Gå direkt till utbudssidan: www.scenkonstinorr.se

Kolla våra tips för dig som är barnkultursamordnare.

Direktkontakt till länsteaterkonsulent för barn och unga:
inger.holmberg@riksteatern.se
Tel: 070-371 25 85

För kontakt med länets barnkultursamordnare – kontakta inger.holmberg@riksteatern.se för uppdaterad lista.

Tips! Det är förmånligt både som arrangör och producent att registrera dig på www.scenkonstportalen.se där ett utbud för hela landet kan hittas. Registrera dig, ange sökord och botanisera bland föreställningar från hela landet!

Västerbotten har regional samordning för alla kulturformer

I Västerbotten samordnas barn- och ungkulturen i länet mellan länsinstitutionerna, Konsulentverksamheterna och centrumbildningarna i samarbetsgruppen Bungk – barn- och ungkulturgruppen . Läs mer om BUNGK

Vi samarbetar bland annat kring information kopplat till skapande skola-projekt. Läs mer om Skapande Skola i Västerbotten här.