Skapande Skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i regeringens kulturpolitik.
Skapande Skola får en allt större betydelse för kulturvärlden i relationen skolan och barn och unga. Skapande skola ska möjliggöra samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och därmed förstärka läroplanens mål genom estetiska läroprocesser. Målet är att eleverna under sin skolgång ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.
Vad är Skapande Skola enligt Kulturrådet? Läs här!

Skapande Skola i Västerbotten
I Västerbotten arbetar vi gemensamt inom länskulturen via samarbetsgruppen Bungk – barn och ungkulturgruppen, med att öka engagemanget hos länets kommuner rörande dessa projektmedel.

De flesta av länets kommuner söker årligen Skapande Skola-medel då detta är ett bra sätt att utöka kulturpengen till barn och unga. Uppdraget från huvudmannen för skola att göra ansökningen läggs ofta på tjänsteman i kulturens och/eller skolans tjänst. Enskilda skolor anger till den utsedda samordnare vilka projekt som kan vara tänkbara. Projekten ska utföras av professionella kulturaktörer (professionella = yrkesverksamma) och kan vara allt från enskilda scenkonstupplevelser till långsiktiga pedagogiska projekt inom flera olika ämnesområden där flera årskullar av elever samverkar.

Skapande skola-katalog 2017-2018
I katalogen, som sattes samman av Bungk hösten 2016, erbjuds ett tjugotal olika projektidéer från ett stort antal kulturaktörer med förankring i Västerbotten. Önskar du katalogen i tryckt form så kontakta inger.holmberg@riksteatern.se så skickas katalogen till dig!
Se Skapande skola-katalogen som PDF här!

Löpande info på Facebook
Det finns en regional facebooksida dit man kan vända sig för frågor och information som administreras av bland annat Riksteatern Västerbotten: Skapande skola Västerbotten.

Kontakt och rådgivning
För kontakt med professionella kulturutövare rekommenderas de regionala kulturkonsulenterna som är experter inom sitt område och kan sätta dig i kontakt med utövare lämpliga för ditt uppdrag. Läs mer på t.ex. www.bungk.se

Kommuner som har samordnare med god Skapande Skola-erfarenhet kan vara bra att fråga om du vill få lite idéer och rådgivning:
Lycksele: Amelie Hovenmark, amelie.hovenmark@lycksele.se
Umeå: Lisa Sandgren, lisa.sandgren@umea.se
Skellefteå: Anita Risberg, anita.risberg@skelleftea.se

Troliga kostnader för att anlita professionella kulturskapare och konstnärer hittar du i KLYS rekommendationer för arvoden och avtal (KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) Läs rekommendationerna.