Småplatsstöd

Riksteatern Västerbotten handlägger ett ekonomiskt bidrag för mindre arrangörer utanför tätort, så kallade småplatser, med stöd från Riksteatern. Vi hanterar även ett arrangörsstöd för arrangörer på övriga lokaler. Se mer under Arrangörsstöd.

Tre tips till er som är eller funderar på att bli småplatsarrangörer:

* Samarbeta med er närmaste riksteaterförening. Dessa föreningar är momspliktiga vilket de flesta mindre idéella föreningar inte är. Det ger fördelen att de kan dra av momsen (25 %) på den faktura som kommer från producenten i fråga vilket minskar era egna omkostnader om ni genomför arrangemanget med momspliktig förening som medarrangör.

* Behöver du som småplatsarrangör tips om föreställningar för barn eller vuxna, musik, teater eller annat? Hör gärna av er så kan vi kanske hjälpa till!

Aktuellt småplatsutbudFölj länken för förslag på bokningsbara föreställningar i länet för mindre scener!

REGLER FÖR SMÅPLATSSTÖD

  • Arrangemanget skall äga rum på en mindre ort, d.v.s. utanför kommunens centralort eller huvudscen, eller på centralort där kommuninvånarantalet understiger 3500 personer (Malå, Sorsele, Åsele, Dorotea, Bjurholm centralort).
  • Arrangemanget skall vara offentligt och produktionen ska vara professionell (utförd på yrkesmässig basis).
  • Småplatsstödet kan sökas av riksteaterförening eller annan arrangör i samarbete med riksteaterförening.
  • Småplatsstödet är ett underskottsavdrag och uppgår till halva det debiterade föreställningspriset, dock max 4000 kr.
  • Småplatsstödet betalas ut löpande under vår och höst. Sista ansökningsdag för pågående säsong är 12 december samt 12 juni. Eftersom anslagssumman är fast kan vi inte garantera att det finns pengar kvar till föreställningar sent på säsongen.
  • Urvalsprincip: Då vi eftersträvar en spridning över länet beviljas varje arrangör max tre ansökningar per år.
  • Småplatsstödet ska sökas på anvisad blankett. Publikstatistik samt föreställningspris ska bifogas ansökan.

Ladda ner din ansökan skrivbar i word – Småplatsstöd ansökningsblankett
eller som PDF – Småplatsstöd-ansökningsblankett