Arrangera på små scener

En central devis för Riksteatern är att möjliggöra scenkonst ”för alla överallt.”
Riksteatern Västerbotten handlägger ett antal olika subventioner som syftar till att möjliggöra just detta:

– Publikutveckling Små scener (tidigare benämnt Småplatsstöd)
I samarbete med Riksteatern vill vi underlätta och möjliggöra för arrangörer att genomföra arrangemang utanför centralorten i syfte att nå ny publik, hitta nya samarbete och vidga sina gränser både konstnärligt och tillgänglighetsmässigt.
Vi erbjuder upp till 8000kr för resa och boende samt föreställningspris (50/50%)

Mer om detta kan du läsa på www.scenkonstinorr.se där du även hittar ett föreslaget turnéutbud samt ansökningsunderlag.

Tips till er som är eller funderar på att bli småplatsarrangörer:

* Samarbeta med er närmaste riksteaterförening. Dessa föreningar är momspliktiga vilket de flesta mindre idéella föreningar inte är. Det ger fördelen att de kan dra av momsen (25 %) på den faktura som kommer från producenten i fråga vilket minskar era egna omkostnader om ni genomför arrangemanget med momspliktig förening som medarrangör.

* Behöver du som småplatsarrangör tips om föreställningar för barn eller vuxna, musik, teater eller annat? Hör gärna av er så kan vi kanske hjälpa till!

* Bilda en arbetsgrupp och fördela ansvaret mellan er i tid tid före arrangemanget. Det minskar risken för att problem uppstår vid sjukdom eller om annat oförutsett inträffar! Riksteatern Västerbottens konsulenter kommer gärna och pratar arrangörsskap och idéer!

ÖVRIGA SUBVENTIONER:

**Arrangörsstöd: söks för arrangemang med fria teatrar/utövare upp till 5000 kr för resa och boende. Läs mer.

**Extra turnéstöd via Länsförsäkringar:
För turnéperioden 2019 kan vi i samarbete med Länsförsäkringar Västerbotten subventionera 4000 kronor per genomförd föreställning för produktionerna ”När prinsen kom till byn” (Västerbottensteatern) och ”Tillbaka innan midnatt (Västerbottensteatern/Profilteatern) Läs mer.

**Särskilt Arrangörsstöd Ung publik:
Vi arbetar även med en särskild satsning på att stötta arrangörer som gör offentliga föreställningar för ung publik. Läs mer