Arrangera på små scener

En central devis för Riksteatern är att möjliggöra scenkonst ”för alla överallt.”
Riksteatern Västerbotten handlägger ett ekonomiskt stöd från Riksteatern som syftar till att möjliggöra just detta:
– Publikutveckling Små scener (tidigare benämnt Småplatsstöd)
Syftet med medlen är att möjliggöra för arrangörer att genomföra arrangemang utanför centralorten i syfte att nå ny publik, hitta nya samarbete och vidga sina gränser både konstnärligt och tillgänglighetsmässigt. Arrangören erbjuds ett föreslaget utbud som kompletterar egna idéer samt en möjlig subvention upp till 8000kr under 2018 inom denna subventionsform.

Mer om detta kan du läsa på www.scenkonstinorr.se där du även hittar ansökningsunderlag.

Tips till er som är eller funderar på att bli småplatsarrangörer:

* Samarbeta med er närmaste riksteaterförening. Dessa föreningar är momspliktiga vilket de flesta mindre idéella föreningar inte är. Det ger fördelen att de kan dra av momsen (25 %) på den faktura som kommer från producenten i fråga vilket minskar era egna omkostnader om ni genomför arrangemanget med momspliktig förening som medarrangör.

* Behöver du som småplatsarrangör tips om föreställningar för barn eller vuxna, musik, teater eller annat? Hör gärna av er så kan vi kanske hjälpa till!

* Bilda en arbetsgrupp och fördela ansvaret mellan er i tid tid före arrangemanget. Det minskar risken för att problem uppstår vid sjukdom eller om annat oförutsett inträffar! Riksteatern Västerbottens konsulenter kommer gärna och pratar arrangörsskap och idéer!

ÖVRIGA SUBVENTIONER FÖR SMÅ SCENER

Arrangörsstöd söks för arrangemang med fria teatrar/utövare upp till 5000 kr för resa och boende. Läs mer.

**Extra turnéstöd via Länsförsäkringar:
För turnéperioden 2018 har vi möjlighet att subventionera 4000 kronor per genomförd föreställning för produktionerna Glupahungern (Västerbottensteatern) och Romeo och Julia (Ögonblicksteatern)..
Läs mer.

OBS! Under 2018 pågår en särskild satsning med att stötta arrangörer som gör offentliga föreställningar för ung publik. Läs mer om detta här!