Unga arrangörer

Är du arrangör i Västerbotten och under 30 år (eller däromkring) och intresserad av att lära dig mer om arrangörsskap så finns det just nu möjlighet att delta i en arrangörsutbildning med inriktning scenkonst/musik! Kursen genomförs i samarbete med Umeå Kulturförening Humlan och Studiefrämjandet, och äger rum i samband med festivalen Umeå Open. Vissa programpunkter genomförs i samarbete med festivalens seminarieprogram Open Mind, andra genomförs internt och erbjuds endast kursdeltagare.

Anmälan och kostnad
Kursen är helt kostnadsfri. Du som deltar erbjuds även ett festivalpass till hela Umeå Open (fredag + lördag).

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till elenor.nordstrom@riksteatern.se där du presenterar dig med namn, ålder, bostadsort och eventuella tidigare arrangörserfarenheter. Eftersom lunch och middag ingår, ange också om du önskar någon slags specialkost. Obs! Du behöver inte ha tidigare erfarenheter, men gärna en idé om vad du skulle vara intresserad av att göra.
Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt!

Kursdag lördag 14 april, Umeå

Lokal: Kulturhuset Väven
Starttid: 11.00
Ungefärlig sluttid: 19.00

11.00 Samling kursdeltagare (fika och välkomna)
12.00 Lunch
13.00 Jämställdhet och representation på scen. Panelsamtal m. bla. jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson och Birgit Berndt, danschef Norrlandsoperan. Samtalet leds av Moa Frygell, journalist vid SVT.
14.00 DIY. Panelsamtal om att ta kulturen i egna händer. Dennis Lyxzén, Annika Norlin, Johan Airijoki och Emma Swanström medverkar. Samtalet leds av Moa Frygell, journalist vid SVT.
15.00 Allt vi inte pratar om. Ida Östensson om sin nya bok.
16.00 Säkerhet på arrangemang. Genomgång med Kristoffer Bäckström från HUMPAB.
17.00 Middag
18.00 Tiden är preliminär. Studiebesök på ett soundcheck. David Forsman från Studiefrämjandet.
19.00 Tiden är preliminär. Sluttid. Möjlighet att på egen hand delta i Umeå Open (första konserter 21.00).

OBS! Riksteatern Västerbotten kan även under 2018 erbjuda ett särskilt arrangörsstöd för unga arrangörer och ungt publikarbete. Kriterierna är att det är ett offentligt arrangemang av scenkonst, (dans, teater, nycirkus) med professionella utövare och att det riktas mot en ung målgrupp (barn/unga/unga vuxna). Du kan få ersättning för rese- och boendekostnader samt delkostnad av föreställningspris. Läs mer 

_______________________________________

Hos Region Västerbotten finns olika typer av medel som kan sökas om du är ung arrangör eller vill tipsa och samverka med unga arrangörer i din verksamhet:

Bidragen Unga arrangörer och Stimulansbidrag Trio kan du söka under hela året.
www.regionvasterbotten.se/kultur/regional-kultur/ungdomsbidrag/

Utvecklingsbidrag UtU
Utvecklingsbidraget kan sökas av ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar, ungdomsgrupper med flera för utveckling av verksamhet, ledarskap, föreningsliv, arrangörsskap med mera. UtU kan inte sökas för ordinarie verksamhet utan målsättningen är att stimulera variation, nytänkande, öppenhet, kunnande och bredd.
Ansökningsdatum för aktiviteter inför våren är senast den 15 oktober och inför hösten senast den 15 april. Totalt finns det 400 000 kronor/år. Max belopp 75 000.

Unga arrangörer
Är du mellan 13-25 år och vill fixa ett kulturarrangemang för unga i din omgivning?
 Då finns det pengar att söka här! Vi vill att stödet ska sätta fart på dig och få dig att växa som ung arrangör. Arrangemanget ska vara ett kulturarrangemang, rikta sig till ungdomar i länet samt vara drogfritt.

 Belopp att söka är minst 2 000/ max 20 000 kronor.
Ansökningsdatum: Du kan söka löpande under året.

Stimulansbidraget trio
trio bygger på samverkan mellan ungdomar/kulturproducenter/kulturkonsulenter och har som målsättning att öka kontaktytorna kring ung kultur i länet. För att kunna söka medel från trio krävs följande:
– Nytt/nyskapande
– Aktiv ungdomsarrangörsskap (enskilda, ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer osv)
– I samverkan med regional kulturkonsulent/etablerad kulturproducent (kulturbolag/ teatrar/ festivaler etc)
Som konsulent/kulturproducent förutsätts även en egen ekonomisk insats. Idéer som är tänkta att löpa över mer än ett år måste på sikt finansieras genom regional kulturproducent/konsulent/festivals ordinarie verksamhet. Belopp att söka per ansökan är minst 5 000/ max 75 000 kronor.
Ansökningsdatum: Du kan söka löpande under året.

För mer information eller för att lämna ansökan, kontakta:
Linn Edlund, utredare ungdomsfrågor
linn.edlund@regionvasterbotten.se, 070-5465793

Region Västerbotten
Norrlandsgatan 13, Box 443
901 09 Umeå