Unga arrangörer

 

Riksteatern Västerbotten erbjuder regelbundet kurstillfällen för unga arrangörer att lära sig mer om arrangörskap. Här presenteras aktuella kurstillfällen.

Publik.


Malå våren 2019

För dig som är eller vill bli arrangör, bor Malå och är 15-25 år erbjuds en arrangörskurs med inriktning scenkonst och musik. Kursen genomförs i samarbete med ABF Västerbotten.

Kursen består av två delar: en kurshelg i Lycksele som uppstart, och därefter lokala kurstillfällen med handledning med mål att genomföra ett arrangemang.

Kurshelg med uppstart, Lycksele 26-27 januari
Genomgång av grunderna i arrangörskap. Anmälan till kurshelgen görs till ABF Mitt i Lappland, tel. 0951-777 90, eller info.storuman.185@abf.se
Här kan du läsa mer om programmet för kurshelgen som arrangeras av ABF >

Handledning på plats i Malå
Efter kurshelgen genomförs fortsatta kurstillfällen under våren. Du kan också delta i de lokala träffarna utan att ha tagit del av kurshelgen i Lycksele. Första tillfället äger rum i början av februari. Tid och plats presenteras inom kort. Kostnadsfritt.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till elenor.nordstrom@riksteatern.se där du presenterar dig med namn, ålder, bostadsort och eventuella tidigare arrangörserfarenheter. Du behöver inte ha tidigare erfarenheter, men gärna en idé om vad du/ni skulle vara intresserad av att göra.


Storuman våren 2019

För dig som är eller vill bli arrangör, bor Storuman och är 15-25 år erbjuds en arrangörskurs med inriktning scenkonst och musik. Kursen genomförs i samarbete med ABF Västerbotten.

Kursen består av två delar: en kurshelg i Lycksele som uppstart, och därefter lokala kurstillfällen med handledning med mål att genomföra ett arrangemang.

Kurshelg med uppstart, Lycksele 26-27 januari
Genomgång av grunderna i arrangörskap. Anmälan till kurshelgen görs till ABF Mitt i Lappland, tel. 0951-777 90, eller info.storuman.185@abf.se
Här kan du läsa mer om programmet för kurshelgen som arrangeras av ABF >

Handledning på plats i Storuman
Efter kurshelgen genomförs fortsatta kurstillfällen under våren. Du kan också delta i de lokala träffarna utan att ha tagit del av kurshelgen i Lycksele. Första tillfället äger rum i början av februari. Tid och plats presenteras inom kort. Kostnadsfritt.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till elenor.nordstrom@riksteatern.se där du presenterar dig med namn, ålder, bostadsort och eventuella tidigare arrangörserfarenheter. Du behöver inte ha tidigare erfarenheter, men gärna en idé om vad du/ni skulle vara intresserad av att göra.


Sorsele våren 2019

För dig som är eller vill bli arrangör, bor Sorsele och är 15-25 år erbjuds en arrangörskurs med inriktning scenkonst och musik. Kursen genomförs i samarbete med Norrlandsoperan, Sorsele kommun och Sensus, och riktar sig till deltagare i Sensus dansgrupp.

Kursen är kostnadsfri, med mål att arrangera dansföreställningen In Store med kringarrangemang.
Första tillfället sker i början av februari, därefter regelbundna kurstillfällen under våren på Sorsele Folkets Hus. Tider och datum meddelas inom kort.

Vid frågor, kontakta elenor.nordstrom@riksteatern.se


Särskilt arrangörsstöd för unga arrangörer / ung publik

Riksteatern Västerbotten kan även under 2018 erbjuda ett särskilt arrangörsstöd för unga arrangörer och ungt publikarbete. Kriterierna för att få stöd är att det är ett offentligt arrangemang av scenkonst, (dans, teater, nycirkus) med professionella utövare och att det riktas mot en ung målgrupp (barn/unga/unga vuxna). Du kan få ersättning för föreställningens rese- och boendekostnader samt delkostnad av föreställningspris som ett steg på vägen mot en bättre prisbild. Läs mer 


Regionala stöd till unga arrangörer

Hos Region Västerbotten finns olika typer av medel som kan sökas om du är ung arrangör eller vill tipsa och samverka med unga arrangörer i din verksamhet:

Bidragen Unga arrangörer och Stimulansbidrag Trio kan du söka under hela året.
www.regionvasterbotten.se/kultur/regional-kultur/ungdomsbidrag/

Utvecklingsbidrag UtU
Utvecklingsbidraget kan sökas av ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar, ungdomsgrupper med flera för utveckling av verksamhet, ledarskap, föreningsliv, arrangörsskap med mera. UtU kan inte sökas för ordinarie verksamhet utan målsättningen är att stimulera variation, nytänkande, öppenhet, kunnande och bredd.
Ansökningsdatum för aktiviteter inför våren är senast den 15 oktober och inför hösten senast den 15 april. Totalt finns det 400 000 kronor/år. Max belopp 75 000.

Unga arrangörer
Är du mellan 13-25 år och vill fixa ett kulturarrangemang för unga i din omgivning?
 Då finns det pengar att söka här! Vi vill att stödet ska sätta fart på dig och få dig att växa som ung arrangör. Arrangemanget ska vara ett kulturarrangemang, rikta sig till ungdomar i länet samt vara drogfritt.

 Belopp att söka är minst 2 000/ max 20 000 kronor.
Ansökningsdatum: Du kan söka löpande under året.

Stimulansbidraget trio
trio bygger på samverkan mellan ungdomar/kulturproducenter/kulturkonsulenter och har som målsättning att öka kontaktytorna kring ung kultur i länet. För att kunna söka medel från trio krävs följande:
– Nytt/nyskapande
– Aktiv ungdomsarrangörsskap (enskilda, ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer osv)
– I samverkan med regional kulturkonsulent/etablerad kulturproducent (kulturbolag/ teatrar/ festivaler etc)
Som konsulent/kulturproducent förutsätts även en egen ekonomisk insats. Idéer som är tänkta att löpa över mer än ett år måste på sikt finansieras genom regional kulturproducent/konsulent/festivals ordinarie verksamhet. Belopp att söka per ansökan är minst 5 000/ max 75 000 kronor.
Ansökningsdatum: Du kan söka löpande under året.

För mer information eller för att lämna ansökan, kontakta:
Linn Edlund, utredare ungdomsfrågor
linn.edlund@regionvasterbotten.se, 070-5465793

Region Västerbotten
Norrlandsgatan 13, Box 443
901 09 Umeå