Riksteatern Västerbottens årsmöte

Välkommen till Riksteatern Västerbottens årsmöte den 27 april (samt följande kursdag 28 april)

Datum: Lördag 27 april 2019 kl 13.00 (gemensam lunch fr kl 12.00) 
Plats: Ansia Konferens, Lycksele

Du hittar kursprogram, och övrig årsmötesinformation nedan.

Anmälningsmöjligheten har stängts.

Ombud och observatörer:
Varje riksteaterförening äger rätt att till årsmötet sända två röstberättigade ombud.
För dessa och styrelsens ledamöter svarar Riksteatern Västerbotten för resekostnad eller bilersättning (18.50 kr/mil). Reseräkning finns på plats vid årsmötet.

Riksteaterföreningen kan även sända ytterligare observatörer, de har då närvaro, yttrande- och förslagsrätt. Observatörer deltar till självkostnadspris, 150 kr/person.

OBS! Tack vare Riksteaterns kursverksamhet riktad mot lokalföreningarna,  erbjuds kursdeltagande under söndagen kostnadsfritt  ink övernattning och lördagsmiddag. För ickekursdeltagare tillkommer kostnad: middag  240 kr, boende  400kr/person.

Valberedning
Hjälp vår valberedning i deras viktiga arbete genom att föreslå lämpliga namn till vår regionala styrelse!
Vi söker särskilt efter dig som har intresse för arrangörsfrågor, erfarenhet av projektfinansierad verksamhet m.m.
Namnförslag  skickas till sammankallande Conny Årlind, caarlind@gmail.com eller 070-290 12 46.

Styrelsen skall bestå av minst 7 ledamöter. Se nuvarande styrelsesammansättning.
Glöm inte heller att fundera kring förslag till revisors- och valberedningsuppdragen!

Motioner och handlingar
Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars.
Dagordning och handlingar sänds direkt till anmälda ombud och observatörer senast två veckor  (senast 12 mars) före årsmötets öppnande.

Program Lördag 27 april – Årsmöte, arrangörsträff och middag
12.00 Gemensam lunch
13.00 Årsmöte Riksteatern Västerbotten
14.30 Kaffepaus
15.00 Arrangörsträff med information/diskussion kring repertoar o arrangörssamverkan, pågående utvecklingsarbete, motionsbriefing inför kongress m.m.
18.00 Gemensam middag samt föreställning: Souvenir – av och med Emelie Boman, Solja Krapu.

Program Söndag 28 april – Kursdag
09.00-12.00 Valbara kurser
12.00-13.00 Gemensam lunch och avslutning

Alt 1: Nya föreningswebbsidor
Målgrupp: Webbansvariga

Under våren kommer ett antal föreningar att få möjlighet att med stöd från konsulterna/ Riksteaterns support ta de nya webbsidorna i bruk. Under detta pass får den som är webbansvarig i respektive förening möjlighet att ställa frågor och testa att lägga upp nya moment på föreningssidan.
Vid anmälan väljer du nivå: intro eller forts.
Kursledare: Lena Södermark

Alt 2: Föreningen och politiken – om lokalt opinionsarbete
Målgrupp: Alla intresserade

Hur kan vi som förening synas i debatten och i det lokala kulturlivet? Vi diskuterar förutsättningar, söker lösningar och får information om vilket nationellt stöd som finns att få.
OBS! KURSEN ÄR INSTÄLLD!

Alt 3: Inför Kongress 2019  – Workshop med Riksteatern Västerbotten
Målgrupp: De som åker till kongressen/ är nyfiken och vill skicka med inspel till kongressen.

Vilka motioner behöver diskuteras djupare? Styrelsens proposition, valberedningens förslag  m.m.
Workshopledare: Elisabeth Melkersdotter och Anna-Carin Nilsson Björk fr regionala styrelsen.

Välkommen!
RIKSTEATERN VÄSTERBOTTEN
Ordf Elisabeth Melkersdotter