Välkommen till årsmöte 7 april!

 

Riksteatern Västerbotten kallar till ÅRSMÖTE d 7 april 2018.
Lokal: Ansia Konferens, Lycksele.

Program:
12.00 Gemensam lunch
13.00 Årsmöte Riksteatern Västerbotten
14.30 Kaffepaus följt av information/diskussion kring repertoar o arrangörssamverkan
17.30 Gemensam middag

Kompletterande kursdag söndag 8 april: På söndagen erbjuds 3 valbara arrangörskurser – läs mer längre ner

Ombud och observatörer: 
Varje teaterförening äger rätt att sända två röstberättigade ombud till årsmötet. Riksteatern Västerbotten ersätter reseräkning för milersättning 18.50 kr/mil samt färdbiljett.
Teaterföreningen kan även sända observatörer, de har då närvaro, yttrande- och förslagsrätt.

Kostnad: Årsmötesdagen är helt kostnadsfri för två ombud från respektive medlemsförening. För medföljande observatörer faktureras självkostnadspris 150kr/person.
För söndagens kursdeltagare ingår middag och övernattning lördag kväll kostnadsfritt på grund av Riksteaterns kurssubvention.
OBS! Väljer du att inte ta del av kursutbudet tillkommer självkostnadspris för middag (220kr) och övernattning (345kr) per person.

Boende: Dubbelrum är bokade i 4-bäddsstugor på Ansia. Ange gärna på anmälningsblanketten vem ni vill bo tillsammans med om det finns önskemål. Bokning i enkelrum kan också erhållas men debiteras med 220 kr.

Årsmöteskallelse Riksteatern Västerbotten 2018

Information om de tre valbara kurserna

ANMÄL DIG HÄR! (gå till anmälningsformulär för årsmöte och kursdag)
OBS! Er anmälan behöver inkomma senast 7 mars!

Valberedning
Hjälp valberedningen och skicka gärna namnförslag till sammankallande Conny Årlind, caarlind@gmail.com eller 070-290 12 46. Styrelsen skall bestå av minst 7 ledamöter och består idag av 10 ledamöter.
Se valberedningens underlag. Glöm inte heller att fundera kring förslag till revisors- och valberedningsuppdragen!

Motioner och handlingar
OBS! Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet (den 24 februari).
Dagordning och handlingar sänds direkt till anmälda ombud och observatörer senast två veckor före årsmötets öppnande.
Er anmälan till årsmöte behöver vara inlämnad senast 7 mars.

Välkommen!

RIKSTEATERN VÄSTERBOTTEN, Ordf Elisabeth Melkersdotter