Författare: Inger Holmberg

Arrangörsträff för Riksteaterföreningar 22-23 september


I samarbete med Västerbottensteatern är vi glada att kunna bjuda in länets alla riksteaterföreningar till en arrangörshelg med många olika inslag. Lördagen är fylld av föreställningspresentationer och information från vår länsteater om kommande och pågående turnéer. På söndagen övergår vi till Riksteatern Västerbottens program för att diskutera Västerbottens inspel till kommande kongress och prata arrangörssituation och regional kulturutveckling med Region Västerbottens strateger. En spännande helg med många intressanta inslag med andra ord!

En inbjudan inkl anmälningsblankett har gått ut till alla ordförande via mail (ladda ner här) Mer information finns även att få på den slutna facebookgruppen för länets Riksteaterföreningar. Du ansöker om medlemskap i gruppen här. För frågor, kontakta inger.holmberg@riksteatern.se.

Ny friska resurser till arrangörerna i länet via Publikutveckling Små scener!

Efter en lång väntan under våren kan vi nu äntligen presentera det gamla småplatsstödets omdaning till nått nytt och spännande!
”Publikutveckling Små scener” heter det nya stödet vars medel fördelas av Riksteatern och gäller för Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen framgent.

Kriterierna påminner till stor del om det tidigare småplatsstödet så tillvida att det gäller för professionella scenkonstarrangemang utanför centralort eller i glesbygdskommuner under 3500 personer i befolkning.
Nytt är att det finns en riktning som gäller just arrangörsutvecklande och mer specifikt publikutvecklande insatser och att stödet enbart kan sökas av riksteaterföreningar. (dock kan de stå som medarrangör eller liknande och behöver inte vara huvudansvarig). På vilket sätt vill ni inom arrangemangets ramar utveckla och bredda föreningens fortsatta publikutveckling? En ny medarrangör? En ny producent? Kanske en för er förening ny eller särskilt spännande konstnärlig inriktning?

För att ge alla arrangörer lite hjälp på traven finns det ett sammanställt, föreslaget utbud som presenteras på Scenkonstinorr.se tillsammans med ansökningsinformation m.m. Webbsidan är mest känd som grundval för skolkulturutbudet i norr men kommer nu alltså att tas i besittning även av ”Publikutveckling Små scener” fullt ut vilket känns roligt.

Och nu det mest spännande av allt – hur mycket pengar kan jag som arrangör få genom detta? Jo, med tanke på att vi i år pga av startsträckan bara har en säsong att fördela till i stort sett, så är beslutet för i år att vi i Västerbotten erbjuder 4000kr för resa och boende samt 4000kr för föreställningskostnad för de föreställningar som ordnas i enlighet med stödets kriterier kring geografi och inriktning! Sammanlagt upp till 8000kr per arrangemang.

Vi rekommenderar ett snabbt besök för att titta på utbudet för hösten, många av föreställningarna är redan i gång med att turnéplanera och det finns ju även mycket annat som kan passa er som en lämplig utmaning.  Läs mer här!

 Nya subventionsmedel för ung publik!

”Åååå snälla följ mig” Riksteaterturné 2016/2017
Foto: Josefine Bäckström

Goda nyheter! Nu kan du som Västerbottensarrangör åter söka ett särskilt arrangörsstöd för de föreställningar du vill göra som riktar sig mot en ung publik under 2018! Detta tack vare extra medel från Region Västerbotten och syftet är förstås att öka tillgången av offentlig kultur och scenkonst för alla unga länsbor.
Arrangerar du en fri teatergrupp får du dels kostnadstäckning för resor och boendekostnader upp till 5000kr men du får dessutom ytterligare 3000kr för subvention av föreställningspriset. Alltså sammanlagt upp till 8000kr om du väljer att arrangera en offentlig föreställning som riktas mot barn eller unga/unga vuxna! 

Börja gärna redan nu planera för den föreställning du vill göra till hösten!
Hör av dig till inger.holmberg@riksteatern.se eller läs om allt du behöver veta här.

Nytt utbud för barn och unga uppe nu på www.scenkonstinorr.se!

Nu finns hösten rekommenderade turnéföreställningar för barn och unga i Västerbotten upplagt för beskådande på www.scenkonstinorr.riksteatern.se/vasterbotten/aktuellt-utbud.

Här hittar du familjeföreställningar, skolföreställningar eller kanske nåt för fritidsgården i kommunen att ordna.

Föreställningarna är indelade i förskoleålder, förskoleklass/lågstadie,
mellanstadie och högstadie för att ni ska få en bra möjlighet att snabbt hitta det ni behöver.

Arrangörsstöd finns att söka för de fria teatrarnas turnérande föreställningar via Riksteatern Västerbotten. Subventionen söks i efterhand och ersätter resa och boendekostnader upp till max 5000kr (6000 om det är mer än en dag.)

Vi subventionerar de föreställningar som bokas på tre orter eller fler oavsett om de ligger i utbudet eller inte. Saknar du som arrangör någon föreställning så tipsa gärna oss konsulenter så kanske vi kan hitta fler som vill vara med på en turné i norr!

Läs mer om subventioner samt ladda ner ansökan här.

Årsmöte och föreningsutbildning i april

Riksteatern Västerbotten kallar till ÅRSMÖTE d 7 april 2018.

Lokal: Ansia Konferens, Lycksele.
Preliminärt program 7 april:
12.00 Gemensam lunch
13.00 Årsmöte Riksteatern Västerbotten
14.30 Kaffepaus följt av information/diskussion kring repertoar o arrangörssamverkan
17.30 Gemensam middag följt av föreställning
KOM IHÅG! Köp mjölk, skaffa barn, m Ingela Wall (läs mer)

OBS! På söndag d 8 april erbjuds det en kursdag med ett antal valbara kurser ur Riksteaterns kursutbud. För kursdeltagare erbjuds kostnadsfri middag samt övernattning lördag kväll.
 Anmälningsmöjlighet samt mer information om helgen kommer att skickas ut via mail och post till respektive riksteaterförening i Västerbotten samt hittas på vår hemsida under januari månad.

LÄS MER OCH GÖR ANMÄLAN TILL KURSER OCH ÅRSMÖTE HÄR