Fortbildning med Unga Klara

Under v.42 har Skellefteå kommun fått förmånen att ta emot Unga Klara på deras ON TOUR turné, de kommer att spela 4 olika föreställningar, ge workshops och kompetensutveckling.
Riksteatern Västerbotten arrangerar den offentliga barnrättskonferensen ”För att jag säger det” den 15 oktober. Gå till konferensinfo

Dessutom presenteras nedan programaktiviteter som riktar sig till yrkesverksamma pedagoger, scenkonstnärer mfl som arbetar med barn och barns utveckling.

 


FÖR ALLA LÄRARE OCH PEDAGOGER

Barnperspektiv – vad är det?

Målgrupp: pedagoger, lärare, och andra intresserade yrkesverksamma i barns närhet
Tid: 14 oktober kl:12.00 – 17.00
Plats: Hallen, Nordanå

Kostnad: Gratis, anmälan bindande. Uteblivet deltagande deb. med 500kr. Vi bjuder på fika.
Max antal platser: 30 st
Anmälan till: anita.risberg@skelleftea.se
Senast den 16 september

Under denna fortbildningsdag går vi praktiskt in för att hitta barnperspektivet – och använda det när vi arbetar i relation till barn. Genom diskussionsfrågor, samtal och övningar hittar ni förslag på metoder och arbetssätt att använda er av när ni tillsammans med era elever skall se och tolka scenkonst.

I pass ett ges en fördjupad inblick i Unga Klaras historia, värdegrund och arbetsmetoder. Det pratas en hel del om barnet inom oss, men som vuxna har vi ofta tappat den verkliga förståelsen för barnets känslovärld. Unga Klaras scenkonst har sedan 70-talet utforskat berättandet utifrån barnets ögon.

Under pass två av dagen utgår vi från minnen av situationer och erfarenheter från den egna barndomen för att hitta insikter om vad som kan göras viktigt och möjligt för att mer direkt relatera till barn och unga. Hur kan vi se och göra bortom klichéer eller invanda föreställningar mer direkt och ärligt utifrån barns synvinklar?


FÖR FÖRSKOLA

Ser du vad jag gör, hör du vad jag säger?

Målgrupp: Förskolans pedagoger, m.fl intresserade yrkesverksamma i förskolebarns närhet
Tid: 15 oktober, 2 tillfällen med samma innehåll kl: 9.00–10.00 eller 12.00-13.00.
Plats: Kulturskolan på Mullberget, längst upp i Dramasalen.

Kostnad: Gratis, anmälan bindande. Uteblivet deltagande deb. med 100kr.
Max antal platser: 30 st/tillfälle
Anmälan till: anita.risberg@skelleftea.se
Senast den 16 september

Hur kan vi, som pedagoger, undvika att säga nej till barnen? Vilka lärdomar kan vi få av forskning om bemötande och barnens kroppsspråk? 

En workshop där vi genom samtal och olika övningar provar strategier att applicera i vårt arbete i relation till yngre barn.

 


FÖR YRKESVERKSAMMA SCENKONSTNÄRER OBS! PREL!

Är du yrkesverksam scenkonstnär? Välkommen till en bransch- och skådespelarträff med verksamma scenkonstnärer i regionen och Unga Klara. Aktuella frågor och samtal samt nätverkande.
Skellefteå Kommun bjuder på en enklare förtäring, så meddela veg, allergi och dylika önskemål vid anmälan.

Tid: Onsdag den 16 okt kl: 16.00 – ca 18.00.
Plats: Caféet på Nordanå.
Anmälan till: anita.risberg@skelleftea.se
Senast den 2 oktober

Varmt välkomna!