Framtidsforum Piteå 2017

Välkommen till deltid i Riksteaterns 4-åriga kongressperiod!
Två år in i kongressperioden hålls det under hösten, över hela landet, ett antal Framtidsforum för Riksteaterrörelsen. Den övergripande tematiken är Scenkonst för alla överallt – ett jämlikt Riksteatern. Hur går vi från ord till handling för att nå nya målgrupper och vad innebär det konkret för våra verksamheter?

Syftet är att titta på var vi befinner oss kring kongressbesluten som togs på vår förra kongress 2015, men också att titta framåt. På vilket sätt behöver vi förbereda oss inför nästa kongress och vilka frågor ser vi segla upp vid horisonten för Riksteaterns föreningar? Har vi tagit de riktningar vi beslutade oss för att att ta?

För Norra Sverige hålls två träffar, i Östersund 11/11 samt i Piteå 18/11 – du väljer vilken träff du vill delta i.
Utöver själva Framtidsforumsmötet, genomförs på bägge platserna en gemensam kvällsaktivitet, övernattning och en påföljande fördjupningsdag med inriktning utbudsplanering och arrangörssamverkan. OBS! Till aktiviteterna utanför själva Framtidsforumet krävs separat anmälan som går direkt till din länskonsulent.

* FRAMTIDSFORUM PITEÅ, 
18 november kl. 11.00-16.00 på Nolia konferens.
Sista anmälningsdag är den 14 oktober. Anmäl dig här till Framtidsforum.

OBS! Önskas övernattning och deltagande i fortsatta aktiviteter m kvällsföreställning, övernattning och fortsatt föreningsträff kring utbudssamordning 19 november:
Anmäl här till fortsatta kvällsaktiviteter samt söndagsprogram

PROGRAM LÖRDAG

Kl. 11-17 Framtidsforum m Riksteatern Charly Wassberg Boros, Lokal: Tingsholmen, Nolia konferens

10:30-11.00  Registrering

11.00-11.10              Hej och välkomna!
Charly Wassberg Borbos, Verksamhetsutvecklare Riksteatern
Konsulenter, Regionala och Nationella styrelsen, Riksteatern

11.10-12.00 Tillbakablick och framåtblick!
Nationella styrelsen, Riksteatern

12.00-12.15              Paus

12.15-12.30 Introduktion av dagens process
Charly Wassberg Borbos, Verksamhetsutvecklare Riksteatern

12.30-13.00 Diskussionsomgång 1
Alla förtroendevalda

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.45 Diskussionsomgång 2
Alla förtroendevalda

14.45-15.00              Paus

15.00-15.45 Diskussionsomgång 3
Alla förtroendevalda

15.45-16.00 Avslutning

Vi avrundar dagen med gemensam middag för de som vill samt har möjlighet att se Riksteaterföreställningen ”Bläck eller Blod” i samarbete med Piteå Riksteaterförening!
(OBS! Föreställningsbiljett 150 kr/person tillkommer!)

PROGRAM SÖNDAG
9-11.30 Föreningsträff Riksteatern Västerbotten/ Riksteatern Norrbotten
Vi pratar gemensamma utbudsstrategier och konkret utveckling av arrangörsnätverk samt återkopplar till gårdagens tankar.
Gemensam lunch varpå Västerbottens-deltagarna kan påbörja hemfärd.
13.00-ca 14.30 Riksteatern Norrbotten håller sitt halvårsmöte.

För ytterligare frågor rörande Piteå-programmet kontakta konsulent Inger Holmberg, Riksteatern Västerbotten; inger.holmberg@riksteatern.se, 070-371 25 85.

* FRAMTIDSFORUM ÖSTERSUND, 11 november kl. 10.00-16.00 på Best Western Hotel, Gamla teatern.
Sista anmälningsdag är den 7 oktober. Anmäl dig här till Framtidsforum.

OBS! Önskas övernattning och/eller deltagande i fortsatta aktiviteter m utbudssamordningsmöte Västernorrland/ Jämtland 12 november:
Anmäl här för kvällsaktiviteter och söndagsprogram.

För frågor rörande programmet kontakta konsulent Stefan Åkerman, Riksteatern Västernorrland; stefan.akerman@riksteatern.se

RESOR OCH BOENDE:
Resa och boende bekostas av Riksteatern. Ni bokar själva ev tågresor med  Resecity.se eller erbjuds reseersättning vid samåkning eller mot uppvisande av bussbiljett. Reseersättningsunderlag erhålls på plats och samordnas av er konsulent.
Boende bokas via din anmälan till Framtidsforum där du även kan ange vem du vill sambo med.