Kontakt

Du är varmt välkommen att besöka oss på vårt länskontor på Kungsgatan 48 i Umeå. Våra kontorstider är vardagar ca 08.30-16.00.
Vår regional teaterkonsulent heter Inger Holmberg 070-371 25 85

Sedan hösten 2019 har konsulentverksamheten minskats något, från två personer på sammanlagt 150% till en heltidstjänst. Vår konsulent arbetar brett med arrangörsutvecklingsfrågor, fördelning av subventionsmedel, förmedling av länsutbud och relationsskapande verksamhet inom scenkonstområdet m.m.

Har du frågor som rör scenkonst eller arrangörsfrågor i största allmänhet, ta gärna kontakt!

Riksteatern Västerbottens styrelse består av arrangörskunniga personer från hela Västerbotten – Läs mer.