Om oss

Riksteatern Västerbotten är en idéell förening och en regional självständig del inom folkrörelsen Riksteatern. Till oss kan du vända dig i alla frågor som rör teater i länet.

Vi arbetar för att främja det lokala arbetet, genom kulturpolitiskt arbete och genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter av olika slag.

Riksteatern Västerbotten
– arbetar för ett brett och kvalitativt utbud i hela länet.
– är ett serviceorgan för teaterföreningar, skolor, institutioner, bibliotek och andra arrangörer av kulturprogram.
– är en ideell förening. Årsmötet utser styrelsen som leder föreningens verksamhet.

Riksteaterföreningarna
De lokala riksteaterföreningarna är Riksteatern Västerbottens föreningsmedlemmar och därmed stommen för verksamheten. Det finns totalt 17 lokala riksteaterföreningar i Västerbotten, varav de flesta arrangerar både musik och teater och är länets främsta förmedlare av offentliga kulturarrangemang och centrala nav för det lokala kulturlivet.
Du hittar våra medlemsföreningar här.

Bli medlem i din arrangörsförening och få biljettrabatter via Scenpasset!
Scenpasset är ett unikt förmånskort för Riksteatermedlemmar där du får rejäla rabatter på biljetter till de arrangemang som arrangeras via din teaterförening men även på landets övriga riksteateranslutna arrangemang om du befinner dig på resande fot.
Ordinarie årsavgift: 120kr.
Läs mer om Scenpasset och bli medlem HÄR.

Regionalt samordningsuppdrag
Vi förmedlar professionella scenkonstföreställningar från Riksteatern, länsteatrar, fria grupper och andra teaterproducenter och arbetar för ett kvalitativt och kontinuerligt teaterutbud i hela länet. Vi arbetar också aktivt för att förstärka samordningen med övriga kulturförmedlare i länet. Läs mer om turnéutbud och subventioner under fliken Arrangörsinformation.

Utbildning
Vi bedriver en omfattande utbildningsverksamhet och ordnar kurser och konferenser lokalt och regionalt kring arrangörsskap, utbud och aktuella teaterfrågor. Målet med detta arbete är att kunna upprätthålla ett starkt arrangörsnät. Du hittar aktuella projekt under fliken Projekt och Utbildningar