Om oss

Riksteatern Västerbotten är en idéell förening och en regional självständig del inom folkrörelsen Riksteatern. Till oss kan du vända dig i alla frågor som rör teater i länet.

Presentation av verksamheten i Västerbottens län (PDF)

Riksteatern Västerbotten
– arbetar för ett brett och kvalitativt utbud i hela länet.
– är ett serviceorgan för teaterföreningar, skolor, institutioner, bibliotek och andra arrangörer av kulturprogram.
– är en ideell förening. Årsmötet utser styrelsen som leder föreningens verksamhet.

Teaterföreningarna
De lokala riksteaterföreningarna är Riksteatern Västerbottens föreningsmedlemmar och därmed stommen för verksamheten. Det finns totalt 19 lokala riksteaterföreningar, varav de flesta arrangerar både musik och teater och är länets främsta förmedlare av offentliga kulturarrangemang.

Riksteatern Västerbotten arbetar för att främja det lokala arbetet, genom kulturpolitiskt arbete och genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter av olika slag. Under Arrangörsinformation hittar du kontaktvägar till dessa föreningar.

Bli medlem i din lokala förening!
Skaffa Scenpasset! Scenpasset är ett unikt förmånskort för medlemmar i Riksteatern där du får rejäla rabatter på biljetter till de arrangemang som arrangeras via din teaterförening och på landets övriga föreningars arrangemang om du befinner dig på resande fot.
Ordinarie årsavgift: 120kr. Läs mer om Scenpasset och bli medlem HÄR.

Samordning
Vi samordnar föreställningsverksamheten i länet och förmedlar professionell barn-, ungdoms- och vuxenteater. Vi förmedlar program från Riksteatern, länsteatrar, fria grupper och andra teaterproducenter och arbetar för ett kvalitativt och kontinuerligt teaterutbud i hela länet. Vi arbetar också aktivt för att förstärka samordningen med övriga scenkonstförmedlare i länet. Läs mer om turnéutbud och subventioner under fliken Arrangörsinformation.

Utbildning
Vi bedriver en omfattande utbildningsverksamhet och ordnar kurser och konferenser lokalt och regionalt kring arrangörsskap, utbud och aktuella teaterfrågor. Målet med detta arbete är att kunna upprätthålla ett starkt arrangörsnät. Du hittar aktuella projekt under fliken Projekt och Utbildningar