Styrelsen

Riksteatern Västerbottens styrelse består till största delen av representanter från sina medlemsföreningar i länet. Styrelsen är idéellt arbetande och träffas fyra till fem gånger per år med uppdrag att ge riktlinjer för verksamheten och arbeta med utvecklingsfrågor.

Styrelse för verksamhetsåret 2017

Ordförande Elisabeth Melkersdotter, Umeå Teaterförening, 072-573 1833
Vice ordförande Anna-Carin Nilsson-Björk, Skellefteå Riksteaterförening

Kassör Karl-Erik Törner, Lycksele Musik & Teaterförening
Runa Fransson, Storumans Musik och Teater
Stina Nilsson, Robertsfors Musik och Teater
Gunilla Holm, Norsjö Musik och Teater
Sigbritt Stenlund, Malå Teaterförening
Annika Lennartsson, Lycksele Musik & Teaterförening
Sylvia Schöne, Åsele Musik- och Teaterförening
Kenth Löfgren, Riksteatern Vilhelmina

Revisorer:
Inga Rudholm, Skellefteå Riksteaterförening
Madelaine Gustafsson-Sjölin, Nordmalings Musik & Teaterförening

Revisorsuppleanter:
Folke Lidenmark, Robertsfors Teater & Musik
Yngve Lindmark, Skellefteå Riksteaterförening

Valberedning:
Conny Årlind, Storumans Musik- och Teaterförening
Laila Axelsson-Jonsson, Lycksele Musik & Teaterförening
Irmiz Rosas Gomez, Umeå Teaterförening