09 Feb

MaMa Dada

MaMa Dada är en musikteaterföreställning. Ensemblen har valt ut sex kvinnor som var verksamma inom dadaismen. De gestaltar kvinnorna, berättar om dem, dadaismen och tiden de levde i. Texter, sånger och poesi skrivna av Elsa von Freytag, Mina Loy Beatrice Wood med flera levandegör dadaismen.

Information om arrangemanget:

Föreställningen spelas i Bildmuseets utställning "Dada är Dada". Den spelas under en Art Friday som är Bildmuseets för hösten nya satsning på öppethållande under fredagkvällar.

Mer info:
http://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/4703

Datum: 2018-02-09

Tid: 19:00

Plats: Umeå, Bildmuséet