Höstlovskonferens om kultur i skolan

Välkommen till en heldagskonferens och inspirationsdag inriktad mot Skapande skola/ kultur i skolan i Västerbotten!
Tema: Elevinflytande

Dagen vänder sig till lärare, rektorer, fritidspedagoger, kommunalt anställda kultur- och skapande skola-samordnare, kulturskapare med arbetsområde barn och unga samt övriga intresserade.

1 november 9-16.00 (registrering och kaffe fr 08.30)
Lokal: MB, Norra Torggatan 14, Lycksele

Anmälan och deltagaravgift
(inkl fika & lunch): 375 kr (ex.moms 300kr)

Anmälningsmöjligheten stängdes den 10 okt.
För frågor rörande arrangemanget kontakta Riksteatern Västerbotten: inger.holmberg@riksteatern.se

Följ vårt event på Facebook (direktlänk)
Se Program som PDF för utskrift eller vidarebefordran
___________________________________________

PROGRAM 2017-11-01

8.30-9.00 Incheckning (te/kaffe och smörgås serveras)

9.00 Inledning – Arrangörerna hälsar välkomna

09.15 Kulturrådets Tua Stenström, handläggare för Skapande Skola, presenterar ett nationellt perspektiv på en skapande skola. Vad innebär modellen och hur ser framtiden ut? Presentationen följs av frågestund.

10.30 Idéspridaren – ett urval av länets projektägare och utövare presenterar skapande skola-projekt för inspiration och erfarenhetsutbyte
Några av konstutövarna på plats är konstnären Gunilla Samberg, nycirkusartisten Sara Oja – Nordcirkus, berättaren Robert Marklund – Teater Mila, MoMMusik, Skuggteatern och bildkonstnär Lotta Holmgren.

Gemensam lunch

13.00 Gästföreläsare Anna Berg: En väv av tecken – Att prata konst i klassrummet. Vad är skillnaden mellan att tycka och att tolka? Hur kan vi öppna upp för kreativa samtal med elever kring en kulturupplevelse? Dramaturgen och föreläsaren Anna Berg diskuterar kring konstbegreppet och läroplanens riktlinjer.

14.30 Kaffepaus

14.45 Ö-viksmodellen – Kulturverksamhet för ökad demokrati i skolan
Örnsköldsviks kulturstrateg Bettan Edberg samt Sten-Ove Sundlöf, verksamhetsansvarig Kulturskolan samt Skapande skola-samordnare presenterar deras arbete för ökat elevinflytande och demokratiska beslutsprocesser.

15.00 Strategisnacket – ett panelsamtal om strategier för elevinflytande, lokala strukturer och kulturaktivitet som pedagogisk metod.
Moderator: Felix Wink, Västerbottens Läns Hemslöjdsförening
Panelen: Tua Stenström, Bettan Edberg, Sten-Ove Sundlöf, Gunilla Samberg m.fl

16.00 Dagen avslutas

Arrangör av konferensen är länskulturverksamheterna inom Bungk i samarbete med Lycksele Kommun, Region Västerbotten samt Statens Kulturråd.
För frågor, kontakta projektledare inger.holmberg@riksteatern.se

Dramaturg Anna Berg – om att prata konst i klassrummet
Bettan Edberg, kulturstrateg Örnsköldsviks kommun samt Sten-Ove Sundlöf, Kulturskolan /Skapande skola-samordnare Örnsköldsviks kommun pratar elevinflytande.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

Vad är Skapande skola?
Statens Kulturråd fördelar årligen projektmedel för skapande skola-projekt till landets skolor för att öka elevernas möjlighet att möta professionell konst och kultur och integrera konstnärliga uttryck i skolan i enlighet med läroplanens formuleringar kring estetiska värden. (se nedan)

– Projekten ska göras i samarbete med professionella kulturaktörer och ha hög grad av elevinflytande.

-Skapande skola-medel är ett komplement till kommunernas egen lagstadgade budget för kultur i skolan.

– Västerbottens skolor har under de senaste åren kunnat ta del av ca 5 miljoner årligen i extra projektmedel för skolaktiviteter.

– Utdrag ur LGR11 rörande estetiska läroprocesser (s 10):
”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso-och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.”

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”