BUNGK – en samordning av barnkulturen i Västerbotten

2010 bildades BUNGK. BUNGK står för Barn- och ungkulturgruppen och består av samtliga regionala kulturkonsulenter, representanter för centrumbildningar och andra regionala aktörer som arbetar inom barnkulturområdet. Våra uppdrag och verksamheter varierar, men vi har det gemensamt att vi arbetar med kultur i bred bemärkelse för barn och unga i Västerbottens län.

Verksamheten presenteras på en gemensam hemsida www.bungk.se och finns förstås på Facebook. Här kan du som söker uppslag för kulturaktiviteter för barn och unga till tex Skapande Skola-projekt m.m. få information, tips och kontaktvägar till aktörer inom de områden som du vill samarbeta med.

För mer information om Skapande skola-projekt i länet rekommenderas även facebookgruppen Skapande skola Västerbotten.

Se även MediaCenters Hemsida där det finns mycket spännande rörande skola och barnkultur, väl värt ett besök!